صلح نامه ملک چیست؟

۱۲ مرداد ۱۴۰۰
۰ دیدگاه

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

 • اقسام عقد صلح:

بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:

عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.

 • ارکان صلح نامه:

مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.

نکته: عقد صلح نامه برای رفع دعوا و نزاع بین افراد هم میتواند در معاملات املاک مفید واقع شود. در این حالت عقد صلح نامه ملکی بین دو طرف برای رفع اختلاف و دعواست نه اینکه یکی از طرفین از ادعا یا مطالبه حق خودش کوتاه آمده باشد.و در این حالت افراد با دادن امتیازاتی به یکدیگر و در حضور مرجع قانونی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) به سازش و توافقاتی در جهت رفع دعوای ملکی میرسند.

 • انواع صلح نامه ملکی :
  صلح نامه ملکی همان خرید و فروش املاک 
   عقد صلح نامه برای اجاره یک ملک بجای قرارداد استیجاری
  صلح نامه ملکی برای انتقال منافع یک ملک : مثل صلح سرقفلی مغازه
  عقد صلح نامه برای صرف نظر از تملیک یک ملک یا بدهی 
   تمامی موارد فوق میتواند با یا بدون رد و بدل شدن پول (یا هر نوع عوض مشخصی ) در ازای ملک صلح شده انجام گیرد.

ارسال دیدگاه